Kampanie

Muzyka w kampaniach społecznych

Zwiększenie rozpoznawalności kampanii i organizacji społecznej wymaga odpowiednich środków. Jednym z elementów, które umozliwiają szybsze identyfikowanie marki wśród odbiorców, jest muzyka (dźwięk) - w większości reklam stanowiąca tło dla wypowiadanych słów, co tym ściślej wiąże treść i obraz z daną fundacją. Muzyka w reklamach zwiększa skuteczność perswazji, ponieważ wywołuje emocje. Jest to efekt silnego oddziaływania muzyki na psychikę, przejawiającego się m.in. pobudzeniem lub wyciszeniem organizmu, w zależności od rodzaju kompozycji.

Istnieją różnorodne formy stosowanych ścieżek dźwiękowych: od krótkich podkładów muzycznych, przez dźwięki podkreślające akcję lub emocje, po stateczne tła muzyczne z zastosowaniem różnych „przejść” między podkładami. Istotą jest, by muzyka nie dominowała nad treścią, a jednocześnie współtworzyła przekaz. Dopiero w 1997 roku A. Branthwaite i R. Ware zbadali tzw. likeability (współczynnik sympatyczności) reklam, dowodząc że wpływ muzyki na rozpoznawalność i rozumienie spotu jest niedoceniany. Dostosowany do konkretnej organizacji podkład muzyczny może uwydatniać jej cechy szczególne. W efekcie zaciera się kontekst sprzedażowy, a tworzy przyjemny nastrój i zaciekawienie.

Nietypowym rozwiązaniem jest wykorzystanie w reklamach muzyki klasycznej, dotąd zarezerwowanej dla kultury wysokiej, zamkniętej w filharmoniach i operach. Wybór tego rodzaju podkładu wynika z wysokiej rozpoznawalności motywów muzycznych w społeczeństwie. Poniższe przykłady ilustrują wykorzystanie muzyki poważnej w kampaniach znanych marek:

- Sieć Play (2007) – spot reklamowy przedstawia tańczących baletników i baletnicę do muzyki „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego z baletu „Dziadek do orzechów”, sugerujących „lekkość” oferty.

- Nescafé (2008) reklama z podkładem muzycznym wykorzystującym motyw „Tańca rycerzy” z baletu Sergieja Prokofiewa „Romeo i Julia”. Prezentowana „mała czarna” (kawa) wraz z muzyką sugeruje intensywność doznań.

- Citroen C5 (2008) fragment dramatu muzycznego „Pierścień Nibelunga” część III pt. Cwał Walkirii Richarda Wagnera. Obecne żywe tempo podkreśla moc, szybkość i prestiż marki.

- Kler (2012) reklama mebli, gdzie wykorzystano fragment „Grande Valse Brillante” Fryderyka Chopina. Slogan reklamowy ukazuje produkty jako iście klasyczne: Kler. Klasyczna elegancja.

5 lutego 2020