Wednesday, 17/1/2018 UTC+1
Biznes Music
Biznes Music

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami nie składa się tylko z jednego pola, wręcz przeciwnie, aby powstał nasz projekt musi zostać powołany sztab ludzi, którzy pomogą nam w jego organizacji. Na dzień dzisiejszy pod słowem zarządzanie projektami wyróżniamy dziewięć obszarów działania:

 

a) Zarządzanie ryzykiem:

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że przy projektowaniu jakiegoś projektu pojawia się ryzyko. Definicja zarządzania ryzykiem oznacza podejmowanie działań mających za zadanie rozpoznanie ryzyka, jego ocenę, dalsze sterowanie nim oraz kontrolę podjętych działań. W zarządzaniu projektami ryzyko może negatywnie wpływać na sam przebieg projektu oraz na sprawy finansowe. Naszym celem, jako osoby realizujące dany projekt  jest przeciwdziałanie ryzyku oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Określamy tym samym jego zakres (niski, średni wysoki). Przekładając to na branżę muzyczną, chodzi nam o określenie skali zagrożenia np.:

– problemy z transportem ( nie dotarcie muzyków na czas, problem z cateringiem)

– problemy rangi narodowej ( żałoba narodowa) -> większość zespołów ma zaplanowaną trasę   koncertową, więc może być spory problem z przesunięciem daty naszej imprezy

 

b) Zarządzanie czasem:

Zarządzanie czasem składa się z wielu czynników. Po pierwsze należy zdefiniować zadania, jakie będziemy musieli wykonać. Następnie ustalamy ich kolejność oraz czas jaki będzie nam potrzebny na ich wykonanie (np.: na organizację festiwalu należy przeznaczyć znacznie więcej czasu niż na organizację koncertu). W trzeciej kolejności harmonogramujemy zadania. Nie zapominajmy, że przez cały proces zarządzania czasem należy na bieżąco kontrolować wszystkie wykonywane zadania (porównywanie bieżącego planu działań z harmonogramem sporządzonym na początku).

 

c) Zarządzanie integracją:

Zarządzanie integracją dotyczy zarządzania całością projektu. Polega ono na  łączeniu w całość wszystkich wykonywanych prac w określonym czasie. Punktem wyjścia jest tutaj stworzenie planu i wykonanie go. Osoby, które nim zarządzają uważnie patrzą na to jak jedna rzecz wpływa na rzecz drugą, a ta na trzecią itd. Warto jest również mieć czujne oko na wszelkie wprowadzanie zmian i ich kontrolowanie zarówno dla faz początkowych jak i końcowych projektu. Pomimo, iż człowiek lubi zmieniać zdanie pod wpływem emocji – ten zabieg nie powinien mieć tu zastosowania. Jednak często zdarza się tak, że manager zespołu rockowego przy organizacji jakiejkolwiek imprezy będzie patrzył na to, jaki będzie jej charakter. Wiadomo jest, że nie zorganizuje imprezy w stylu hip-hopu, skoro na co dzień słucha rocka i popu (bookingowiec nadaje charakter imprezy).

 

d) Zarządzanie jakością :

Zarządzanie jakości podzielone jest na trzy części: planowanie jakości, zapewnienie jakości oraz kontrola (badanie) jakości. W pierwszym etapie osoba odpowiedzialna za te zadanie  definiuje czym będzie dla nas ta jakość oraz jakimi sposobami będziemy ją mierzyć. W drugim etapie bada się całkowitą jakość projektu, natomiast w trzecim etapie sprawdza się wszelkie wyniki i wyciąga odpowiednie wnioski.

 

e) Zarządzanie kosztami:

Zarządzanie kosztami jest to proces złożony i bardzo ważny przy zarządzaniu projektami. Pomaga nam oszacować wstępne koszta jakie będziemy musieli ponieść przy organizacji imprezy masowej. Dotyczy on:

– oszacowania kosztów jakie poniesiemy dla każdego z zasobów w danych kategoriach;

– kontrola kosztów (stałych i zmiennych) podczas trwania całego projektu;

 

f) Zarządzanie komunikacją:

Jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Należy na niego bardzo uważać, aby go nie przeoczyć, co jest niestety często spotykane. Polega ono na decydowaniu o tym kto i jakich informacji potrzebuje, w jakim czasie ma być dostarczona oraz w jakiej formie.

 

g) Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zarządzanie zasobami ludzkimi to inaczej zarządzanie ludźmi (zasobami), którzy uczestniczą w danym projekcie. Na tym etapie do każdej z podkategorii projektu wybieramy ludzi z określonymi umiejętnościami, aby zajęli się konkretnym zadaniem, np.:

– grafika komputerowego zatrudnimy do zaprojektowania ulotek i plakatów

– osobę znającą się na marketingu zatrudnimy do działu reklamy wydarzenia artystycznego

– osobę, która łatwo nawiązuje kontakty i jest dobrze zorganizowana zatrudnimy do kontaktów z zespołami muzycznymi, itp.

Może zdarzyć się również tak, że do wykonania jednego bądź kilku zadań będziemy musieli zatrudnić osoby z poza firmy.

 

h) Zarządzanie zaopatrzeniem:

Zarządzanie zaopatrzeniem polega na rozwoju, wykonywaniu i monitorowaniu kontraktów z naszymi zaopatrzeniowcami (firmy produkujące sceny i podesty, firmy zajmujące się oświetleniem i nagłośnieniem, firmy cateringowe, firmy ochroniarskie itp.). W tym momencie robimy również wstępny zarys tego, co musimy nabyć (zakupić): za jaką cenę i u kogo.

 

i) Zarządzanie zakresem czynności:

Zarządzaniem zakresem czynności kierują menedżerowie projektu. Ich zadaniem jest sporządzenie listy wszystkich zasobów, jakie będą niezbędne przy organizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia. W tej fazie staramy się rozpisać wszystkie czynności jakie będziemy musieli wykonać. Zakresem czynności może być m.in.:

– wynajęcie odpowiedniego terenu

– zaangażowanie zespołów muzycznych do festiwalu, przeglądu, imprezy artystycznej, itp.

– zaangażowanie firm zajmujących się profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem

 

 

Zdjęcie profilowe Agata-BM
O autorze

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera! Dzięki temu już nie przeoczysz nowości.

Polub nas na FB